onsdag den 10. januar 2018

Omstilling til bæredygtighed

eg blev AAU matcher, fordi fremtiden byder på mere lokal produktion af energi, og for at kunne følge med som energiingeniør er det nødvendigt med netværk. Alle har selvfølgelig hørt at Danmark skal være fuldstændig fri af fossile brændsler i 2050. Det kræver at el- og varmeproduktionen bliver fordelt udover landet i langt højere grad, da hele udfordringen med vedvarende energikilder er at udnytte naturen der hvor der er noget at komme efter. Alle skal bruge energi, men nu skal alle også selv producere med solceller på taget, vindmøller hvor det blæser ol.
For at lave nogle smarte løsninger er det klart at flere skal involveres. For at sætte en vindmølle op skal der både være noget land, nogle penge, nogen der kan lave den og mange andre ting, hvor det virkelig gør en forskel at kende de rigtige på forhånd. Det er ikke kun et solidt netværk der giver hele humlen, men det hjælper på vej til både innovation og samarbejde. Samarbejde er noget de har været gode til hos Maabjerg Bioenergi, som jeg fik lov at besøge for nylig. De har lavet en biogasreaktor mellem Holstebro og Struer, hvor de får møg og affald ind, laver biogas af det og brænder det af på et kraftværk. Affaldet kommer fra et firma der ellers skulle køre det langt væk for at komme af med det, i stedet sender de det nu over vejen for at blive til biogas. Det er altså en aftale uden tabere, samtidig med at energien kommer fra en vedvarende kilde; vi vil altid lave skrald. Møget kommer fra landmænd i området, der rent faktisk får noget bedre jord ud af det i sidste ende. Det er et godt eksempel på at lokal produktion er vejen frem, og et win-win samarbejde. Firmaet får lavet biogas der bliver brugt til el og varme, og landmændene får noget bedre gødning. Alle er glade og det er det vi har brug for, flere andelsselskaber der samarbejder på tværs igennem solide netværk.

Nye løsninger
Innovation er vigtig for at kunne lave 2050-omstillingen, og jeg tror på at det giver et bedre udgangspunkt for innovation at have et så stort overblik som muligt. Jeg føler i hvert fald at have lært en masse af at være AAU Matcher, både ved at møde forskellige virksomheder, men også at lære andre studerende og professionelle at kende. Det gør helt sikkert at jeg har fået øjnene op for at der er mange muligheder for at samarbejde, og finde på innovative løsninger, for der er så mange mennesker der ved så meget forskelligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Omstilling til bæredygtighed

eg blev AAU matcher, fordi fremtiden byder på mere lokal produktion af energi, og for at kunne følge med som energiingeniør er det nødvendi...