onsdag den 10. januar 2018

Fra Praktiker til akademisk praktiker

Med en baggrund som leder i Forsvaret, er min entre ind i universitetsmiljøet en smule utraditionel. Min vej fra praktiker til akademisk praktiker går gennem ledelse, læring, forandring og netværk.
Den militære ledelsesvej har givet mig et utal af erfaringer og kompetencer inden for ledelse, læring og undervisning. Som pragmatiker havde jeg et ønske om at anvende mine militære ledelseskompetencer i sin rette kontekst, hvilket indbefattede deployering til Irak, Kosovo og Afghanistan.
Den sidste udsendelse til Afghanistan fremstår som en milepæl i min militære og ledelsesmæssige karriere i Forsvaret. Her blev ni års uddannelse og erfaringer sat på prøve i en kompleks og multikulturel kontekst. Mine ledelsesmæssige værktøjer og menneskelige kompetencer blev sat i spil og anvendt helt til grænsen.
At udøve ledelse på kanten af det mulige og umulige, kræver man som leder formår at udvikle sin praksis selvom omstændighederne synes uoverkommelige. Læring fik en central rolle, da rammen i et  konfliktområde er dynamisk, og kravene ændres i stor hast. Jeg måtte lære af min praksis, og udvikle nye kompetencer for at kunne løse den ledelsesmæssige opgave – Jeg måtte lære at lære.

Broen mod den akademiske praktiker
Efter hjemkomsten fra Afghanistan blev jeg lærer på en af Forsvarets skoler. Her var jeg med til at uddanne kommende mellemledere i Forsvaret. Min tidligere erfaring, og det, at jeg var med til at uddanne kommende mellemledere, skabte et behov for yderligere personlig og faglig udvikling.
Jeg følte et behov for en bredere teoretisk indsigt i ledelsesfeltet, som medførte at jeg tog en diplomleder uddannelse. Gennem uddannelsen blev jeg virkelig udfordret rent fagligt, samt fik noget at binde min ledelseserfaring op på rent teoretisk, og min værktøjskasse blev udvidet. Det oplagte valg var at fortsætte med at studere, og valget faldt naturligt på lærings- og forandringsprocesser på AAU.
Indgangen til studiet forekom naturlig i forlængelse af min diplom i ledelse, og jeg kunne se behovet for at udføre ledelse og læring i samme ramme. Læring har og får en central rolle i nutidens og fremtidens organisationer hvor læringsarenaen i stigende grad flyttes ud i erhvervslivet. Udfordringen bliver at kunne lære at lære for at kunne opretholde en stærk position på både den nationale og internationale scene i et globalt og omskifteligt samfund.
Netop den udfordring stiller skarpt på kontinuerligt at udvikle evnen til at udføre ledelse og lære i samme ramme, hvilket sammenfatter mine interesser i tre nøgleord – ledelse, læring & forandring.
Som ny kandidatstuderende manglede jeg koblingen til min gamle hjemmebane, nemlig den direkte relation til praksis. Mine tidligere erfaringer fra Forsvaret og nyerhvervede ledelsesuddannelse, har dannet udgangspunkt for mit mantra, ”sammen skaber vi udvikling”. Jeg manglede noget – et netværk eller et forum, som kunne bidrage til, at dele og modtage viden og erfaringer med andre studerende, og bringe dem i spil i erhvervslivet.
Under introforløbet til min kandidatuddannelse blev jeg inspireret af en ældre studerendes oplæg omhandlende AAU Matchmaking konceptet. AAU Matcher konceptet vagte min interesse, grundet jeg kunne se en mulighed for at bygge bro mellem teori og praksis, og gøre dette sammen med andre studerende i en organisatorisk kontekst. Viden må for mig ikke låses i en universitetsramme, men skal ud og ”arbejde” i erhvervslivet. AUU Matchmaking giver mulighed for at møde virksomhederne på deres boldbane, og udfordre både mig selv og de virksomheder jeg arbejder sammen med.
At blive AAU Matcher var derfor for mig et oplagt valg, da jeg kan være med til at dele og skabe viden, der kan bringes i spil og anvendes i praksis.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Omstilling til bæredygtighed

eg blev AAU matcher, fordi fremtiden byder på mere lokal produktion af energi, og for at kunne følge med som energiingeniør er det nødvendi...