onsdag den 10. januar 2018

Alternativ praktikplads i Aalborg Kommune

I efteråret 2013 var jeg i praktik ved Aalborg Kommune i Kultur- og fritidsafdelingen. Praktikken var et led i min kandidatuddannelse, Interaktive Digitale Medier, hvor 9. semester var en anledning til enten at studere et selvvalgt emne, starte virksomhed, være i praktik eller deltage i computerspil-workshoppen DADIU. Jeg valgte praktikken, da jeg havde en klar forestilling om hvordan jeg kunne bruge mine kompetencer inden for et felt der interesserede mig, nemlig kulturformidling.
Gennem mit fritidsjob på ungdomskulturhuset KUL i Nordkraft havde jeg fået muligheden for at fungere som workshopleder på en af Aalborg Kommunes borgerworkshops i anledningen af at den nye kulturpolitik skulle skrives. Her fik borgere muligheden for at have medbestemmelse på nogle af de punkter der senere skulle fungere som en del af den nye politik. Workshoppen var for de unge i Aalborg Kommune og til at indlede workshoppen kiggede Aalborg Kommunes kulturchef Lis Rom Andersen forbi. Det så jeg som en oplagt mulighed for at spørge hende om de kunne have brug for en praktikant. Gennem hende fik jeg kontakt til områdechefen i kultur & fritid, som gerne ville have mig til samtale.
Ved at være opsøgende fik jeg skabt mig en praktikplads, der på nogle måder er en smule alternativ set i lyset af, at flere af mine medstuderende fik praktikpladser i digitale mediebureauer og reklamebureauer. I kultur & fritid kom jeg til at sidde på mit eget projekt, dog som en del af en gruppe af sparringspartnere, jeg holdt møde med en gang hver anden uge eller når der var behov for det. Mit arbejde bestod til dels i at lave en markedsundersøgelse, behovsundersøgelse, både af brugerens behov, men også Aalborg Kommunes behov for en kultur- og fritidsapp. Derudover idégenererede vi på indholdet i appen og jeg stod for at skabe en prototype og få den testet. En analyse af hvad jeg fandt frem til gennem min research lagde til grund for min vurdering og mine løsningsforslag til hvordan det videre arbejde med kultur- og fritidsappen skulle gribes an. Da jeg afsluttede min praktik kunne vi aflevere et samlet arbejdsdokument med research, analyse og løsningsforslag til kulturchefen.

Her gjorde jeg brug af en metode fra studiet i mit praktiske arbejde.

Jeg måtte arbejde selvstændigt og intuitivt for at løse opgaven på bedste vis. Det var noget helt andet at sidde alene med sådan en opgave, når jeg er vant til at arbejde i grupper på studiet. Desuden skulle jeg selv strukturere mit arbejde og indkalde til møder både med min sparringsgruppe, men også andre personer, der kunne hjælpe mig i processen. Det var utrolig spændende arbejde, da det både var kreativt, men også krævede at jeg måtte omsætte min faglige viden så alle kunne forstå det. Det blev en fin udfordring i kommunikation, som jo altid er givtigt på længere sigt. Jeg blev selv udfordret på min tekniske viden og fik kendskab til teknik og tendenser inden for teknik og videndeling, jeg endnu ikke var bekendt med fra studiet. Dette kendskab kan jeg tage med videre i mit speciale, som dog ikke handler om kulturformidling. I mit speciale samarbejder vi med et projekt under Vejle Kommune, så jeg kan bestemt drage nogle paralleller til de kommunale arbejdsgange, samt de tendenser som kommunerne har stor interesse for, når det handler om udvikling inden for digitale medier og dataindsamling/videndeling.


Her lavede jeg screenshots til app-prototypen. Det var en low fidelity prototype.
Det jeg tror jeg kan have stor glæde af i fremtiden ved at have været i praktik i Aalborg Kommune, er mit kendskab til hvordan kommunen hænger sammen som organisation, samt et bredere netværk. Jeg håber at kunne bruge mit netværk til at få mit første ”rigtige” job, når jeg snart skal ud på arbejdsmarkedet. Desuden er jeg meget positivt stemt for at komme i job i det offentlige, da der, i kultur & fritid samt på skole- og dagtilbudsområdet, sker stor udvikling inden for digitale medier. Her har det også været en fordel at ”tænke ud af boksen” i valget af praktiksted. Jeg har selv været med til at definere min arbejdsopgave og har på den måde ikke udfyldt en eksisterende stillingsbetegnelse. Opgaven har været baseret på et opstået behov inden for medie- og kommunikationsudvikling, og her har jeg kunne træde til med viden fra mit fagområde. Jeg tror det er en fordel ikke at låse sig fast i en stillingsbetegnelse, når man skal ud og finde et job, for jobs hænger ikke på træerne, og ofte skal man selv ”skabe” dem.
Rent fagligt har jeg fået kendskab til nye tendenser og teknik jeg ikke kendte til gennem min researchfase. Desuden har jeg brugt de metoder jeg har lært, i praksis. Det har været spændende at se hvordan forholdet mellem teori og praksis udspillede sig. Men jeg synes at det er på den personlige front, at jeg har fået mest ud af mit praktikophold. Nu er jeg i stand til at sætte ord på mine kompetencer og har en klar profil, som jeg kan præsentere for netværk og interesserede. Det er en stor hjælp, for som studerende kan det ofte være svært at sætte ord på sine kompetencer og fortælle hvad man reelt set kan – man kan jo så meget og så ikke alligevel. Ved at være i praktik bliver det meget mere konkret, hvad man egentligt kan.
Jeg kan kun anbefale at tage et semester i praktik i en virksomhed. Derudover synes jeg at det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om hvilken faglig profil man ønsker at have, og så aktivt opsøge virksomheder der arbejder inden for det felt. Jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at kultur & fritid var det rigtige valg for mig, da det supplerede mine interesser og vidensfelt. Jeg havde sikkert haft en helt anden oplevelse, hvis jeg havde været i et digitalt mediebureau, men set ud fra mine interesser, så var det ikke relevant for mig at vælge den retning. Så det kan anbefales at tænke lidt alternativt, hvis man ikke umiddelbart synes at det ligger lige for hvad man skal vælge som praktiksted.
Sidst kan jeg nævne, at jeg havde en rigtig god tid på kontoret rent socialt. Mine kolleger var rigtig søde og kompetente, og jeg følte mig hurtigt som en del af fællesskabet, og ikke kun som en praktikant. Det var også vigtigt for mig, at jeg ikke bare ville være hende praktikanten, men en fagperson som mine kolleger kunne bruge i det omfang der var brug for sparring, samtidig med at jeg kunne lære af dem. Ofte kom mine kolleger med spørgsmål til mig om sociale medier og medier generelt. Jeg holdt sågar et lille facebook-kursus for en ældre kollega, der gerne ville være lidt med på beatet. Til slut fik jeg også en rigtig fin anbefaling fra områdechefen, som jeg håber kan være indgangsbillet til mit første job når den tid kommer. Det er i hvert fald aldrig skidt at være på god fod med cheferne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Omstilling til bæredygtighed

eg blev AAU matcher, fordi fremtiden byder på mere lokal produktion af energi, og for at kunne følge med som energiingeniør er det nødvendi...