onsdag den 10. januar 2018

Projektsamarbejde

Når et nyt semester oprinder, undervisningen sparkes i gang og projektskrivningen tager fart så er det tid til at overveje i hvilken retning man ønsker at projektet skal udvikle sig. Der er mange måder at gribe projektskrivning an. For mit vedkommende har tidligere projekter været udarbejdet ud fra en teoretisk synsvinkel og har ikke inddraget undersøgelser af den virkelige verdens tilstande. Derfor var det vigtigt for mig at forsøge med en anden tilgang, da jeg sidste gang skulle eksperimentere med projektskrivningens kunst.

Ved et tilfælde kom jeg i snak med en konsulent fra VIBORGegnens Erhvervsråd, som straks viste interesse for at indgå et projektsamarbejde. Rammerne var sat og vi deltog begge i et netværksarrangement, så allerede der var nogle barrierer nedbrudt i forhold til at skabe kontakt. Vi kunne konversere ud fra samme tanke og tilgang til at samarbejde på tværs af universitet og erhvervsliv. Hun var meget lydhør og åben over for, hvad jeg måtte have af ønsker til vinklen på projektet, inden for hvilket specifikke område og stillede sig til rådighed med det samme som reference- og kontaktperson. På ganske kort tid fik vi lavet en aftale, allerede dagen efter fik jeg tilsendt materiale og så var vi i gang. Denne positive respons er bestemt ikke gængs og tidligere har jeg oplevet at det var umuligt at få virksomhederne i snak, også selvom tanken var at lave et interview på maks. 30 min. Der var intet at hente. Så det var en glædens dag, da jeg endelig langt om længe kunne arbejde ud fra en specifik case og havde en kontaktperson, som stod til rådighed i alle henseender.

Samarbejdet med Viborg Kommune endte med nogle konkrete resultater, som kunne viderebringes til min kontaktperson. De endelige resultater mundede ud i tre konkrete løsnings- og forbedringsforslag, som Viborg Kommune har mulighed for at tage i betragtning i den fortsatte udvikling af de processer som var fokus i projektet.

Jeg kan kun opfordre både studerende og erhvervsliv til at engagere sig i hinanden og udnytte de potentielle ressourcer, der ligger mellem linjerne. Man kender ikke udfaldet på forhånd, men måske bliver man positivt overrasket over anderledes og nytænkende input, kreative løsningsforslag og relationer mellem studerende og erhvervsliv. Det er bestemt ikke sidste gang jeg kaster mig ud i et projektsamarbejde!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Omstilling til bæredygtighed

eg blev AAU matcher, fordi fremtiden byder på mere lokal produktion af energi, og for at kunne følge med som energiingeniør er det nødvendi...